María Concepción Torres SabatéUNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI / COLABORADOR PERMANENTE DOCTOR

TITULACIÓN ACADÉMICA

DOCTORA EN PEDAGOGIA, LICENCIADA EN PEDAGOGIA, DIPLOMADA EN EDUCACIÓN INFANTIL

 

DOCENCIA

GRADO DE PEDAGOGIA; GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL, GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL, MÁSTER DE EDUCACIÓN SECUNDARIA I MÁSTER DE DESARROLLO RURAL

 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

VOLUNTARIADO, EDUCACIÓN RURAL, EDUCACIÓ EUROPEA, METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE.

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Membre de l’Associació Multidisplicar de Recerca Educativa (AMIE), des del gener 2012.

Coordinadora del projecte de recerca “Aplicació i anàlisi del Métode Tomatis a les Escoles Públiques d’Infantil i Primària” Inici de la recerca: desembre de 2012 i finalitza: setembre de 2014.

Membre del grup de recerca (UB, URV, U.de Zaragoza, U. de Ganada; U. d’Uruguay, Xile, Brasil, Colombia, Austria, Itàlia, Suissa, Portugal i França). Projecte: Factores de rendimiento en la escuela rural: características de los alumnos. Coord. Per la UB.

Iniciat abril 2013, fins a febrero 2014.

Membre del grup de recerca  coordinat per la UB, i col.laboren: URV, U.de Zaragoza, U. de Ganada; U. d’Uruguay, Xile, Portugal França). Projecte: Factores de rendimiento en la escuela rural: características de los alumnos, las familias, el maestro y el contexto. Coord. Per la UB. Presentat a I+D noviembre 2013.

Membre del grup de recerca coordinat per la UB, “Red para el estudio de la educación en territorios locales”. Programa: Acciones de Dinamización “Redes de Exceléncia”. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Exceléncia. Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. BOE 192 de 8 de agosto de 2014.

Participació en el grup de discussió del grup de recerca de la UB i la URV sobre l’Avaluació de competències a l’Espai Europeu de l’Educació Superior. Realitzat per la Facultat de Ciències de l’Educació Psicologia de la URV. Octubre 2014.

Membre del grup de recerca coordinat per la UB, “Red temàtica de investigación en educación y desarrollo rural”. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Exceléncia. Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. BOE 149, de 23 de junio de 2015.

Membre de la investigació “Mètode Tomatis” per a la millora del rendiment lectiu. Organitzat per la URV. 2014.

.Membre del grup de la recerca “Kid-Lab. La mejora dels sistema educativo a través de la alfabetización científica durante la educación infantil y la transición a la educación primària” Coord, per la Dra. Carmen Garcia Yeste de la URV. Covocatòria del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Programa Estatal de Investigació, desarrollo e Innovación Orientada a los Redtosd de la Sociedad.

Recreca com a membre  del GIER (Grup Interuniversitari d’Escola Rural) amb l’OBERC (Observatori d’Escola Rural de Catalunya) “Línies i propostes de futur de l’escola rural a Catalunya”. Amb iici el mes d’abril de 2016 per finalitzar el 2017.

Recerca com a membre del grup de treball d’ACIM (Associació Catalana d’Infància Maltractada) amb el projecte “Violencies visibles i invisibles a l’escola”. Inici abril 2016 per finalitzar el 2017.
PUBLICACIONES (CINCO ÚLTIMOS AÑOS) Máximo 10
Autors: M. Concepció Torres y Luis Fernando Valero (2012) . Pobreza y Voluntariado la necesidad de una educación en valores. Revista: Dialéctica.
Autors: M. Concepció Torres i Luis Fernando Valero(2012). La participación del voluntariado en el ámbito de la pobreza: la necesidad de una educación en valores. Editorial: Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l’Educació. Any XXXVII juny   Tarragona. (Pàg. 23 a 45). ISSN 1135-1438     D.L.:T 168/2003
Autors: M. Concepció Torres i Joan Andreu Torres (2012). Conocimiento, tecnologia y pedagogia. (pàg. 115 a  122) Edit. Per la UNED. Madrid 2012  Impresión: Editorial Aranzadi, S.A. ISBN: 978-84-362-6573-6   Depósito Legal: M-33760-2012
Autora: M. Concepció Torres.(2013) . L’educació és un dret. No hi juguem! Revista de Riudoms L’Om. Núm 499, febrero.
Autors/es: Diversos i M. Concepció Torres Sabaté (2013). L’Escola Rural en els Plans de Formació Inicial dels Estudis de Mestre a les universitats catalanes. Vint anys del Grup Interuniversitari d’Escola Rural (GIER) Edit. Societat Catalana de pedagogia. Pàg. 163-175. ISSN (edició electrònica): 2013-9594 http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/index
Autors: M. Concepció Torres (2013) El Liderazo en la escuela rural. Edit. Publican Ediciones. Universidad de Cantabria. Santander, (Pàg. 215 a 219). (Addenda de: Liderazgo y Educación de Javier Argos i Pilar Ezquerra (Eds.) ISBN: 978-84-86116-80-4     D.L.: SA 471-2013
Autora: M. Concepció Torres Sabaté (2014). La Práctica Reflexiva. Bases, modelos e instrumentos. Madrid. Narcea. 151 pp. Publicació: Universitas Tarraconensis Data: Any XXXIX –Tarragona (pàg. 163 a 165. ISSN: 1135-1438  D.L:T 168/2003
Autora: M. Concepció Torres (2015). El perfil del professional de la pedagogia ante los retos del S. XXI, en Luis Núñez Cubero (coord). Cultura emprendedora y educación (pp 83 a 92)Edit. Universidad de Sevilla. pp. 83 a 92. ISBN: 978-84-1606-2 Depósito Legal: SE 1051-2015
Autora: M. Concepció Torres Sabaté (2015). “EL perfil profeisona de la Pedagogía ante los retos del S. XXI” Rev. Educació i Xarxa del Col.legi de Pedagogs de Catalunya n. 9 Juliol  .pp 16 a 19  Dipòsit Legal: B-D.L.B.-4550-2004
Autora: M. Concepció Torres Sabaté (2016). “Modelos emergentes “Submarí Lila” de la teoria a la pràctica”. Presentació al XXXV Seminario Interuniversitario de Teoria de la Educación “Democracia y Educación en la Formación Docente”. Noviembre 2016 en Vic, Dentor ade la primera Ponencia “Pedagogias emergentes en la formación democràtica de docentes”. Edit. Servei de publicacions de la Universitat de Vic. Universitat Central de Catalunya. Novembre. Pág. 92 a 96. ISBN: 978-84-945564-1-8

 

OTROS MÉRITOS

Finalista als Premis Literaris de l’Ajuntament de Constantí “Relats de joventut”. 2016

pp.172 a 179. ISBN: 978-84-944853-3-6 Dipòsit Legal: T-78-2016

Publicació del Premi Civisme 2014 del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya “Serra i Moret” en la modalitat de Treball Pedagògic a:
http://benestar.gencat.cat/ca/detalls/Article/premis_serra_moret_2014 (24 de juliol de 2015)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

¿No lo puedes leer? Cambia el texto. captcha txt

Empieza a teclear y presiona enter para buscar

Ir a la barra de herramientas